نرده راه پله شالوده

نرده راه پله شالوده

نرده راه پله

در خانه های دوبلکس و یا چند طبقه به جهت جابجایی بین طبقات، راه پله در فضای داخلی به کار برده می شود. راه پله آهنی و فلزی از پر طرفدارترین متریال مورد استفاده در فضای داخلی خانه است. نکته بسیار مهمی که در راه پله وجود دارد، استفاده از نرده راه پله است.
نرده راه پله شالوده
نرده راه پله شالوده1
نرده راه پله شالوده