قیمت ساخت نرده حفاظ

قیمت ساخت نرده حفاظ

قیمت ساخت نرده حفاظ

قیمت نرده حفاظ شاخ گوزنی با توجه به جنس آن تعیین می شود.قیمت نرده حفاظ شاخ گوزنی از میزان مواد بکار برده شده که متشکل از شاخه‌ های فلزی پر پیچ و تاب و نوک تیز است، تعیین می شود. با توجه به عرض زیاد و پیکان های نوک تیز، هیچگونه امکان ایستادن روی دیوار و جای دست سارقان باقی نمی گذارد. قیمت نرده حفاظ شاخ گوزنی حفاظ شاخ گوزنی بیست الی سی درصد ارزان تر از سایر حفاظ ها است. قیمت نرده حفاظ شاخ گوزنی بر حسب متر تعیین می شود. قیمت نرده حفاظ شاخ گوزنی را از ما بخواهید.