حفاظ لاله ای شالوده

حفاظ لاله ای شالوده

حفاظ لاله ای

شکل ظاهری حفاظ لاله ای بر گرفته از گل لاله می باشد و این حفاظ می تواند متضمن امنیت املاک و منازل باشد. حفاظ لاله ای قابلیت تولید در ابعاد خاص را نیز دارا می باشد