حفاظ خاری شالوده

حفاظ خاری شالوده

حفاظ خاری

حفاظ شاخ گوزنی یا خاری بوته ای جزء زیباترین و ایمن ترین نوع حفاظ روی دیوار میباشد که تاکنون تولید شده . این نوع از حفاظ بخاطر ایمنی بالا وغیر قابل نفوذ بودن در مکانهای نظامی وامنیتی اجرا میشود