حفاظ آپارتمان شالوده

حفاظ آکاردئونی شالوده

حفاظ آکاردئونی آپارتمان در مدل ها و اندازه های مختلف تولید می شود بدیهی است که اندازه های مختلف این درب قابلیت تولید دارد و با توجه به نیاز های مشتریان توسط گروه صنعتی شالوده ارائه میگردد.