حفاظ آهنی شاخ گوزنی

حفاظ آهنی دیوار
حفاظ آهنی دیوار

حفاظ آهنی دیوار ساختمان شاخ گوزنی

حفاظ شاخ گوزنی از سری نسل جدید حفاظ روی دیوار می‌باشد. حفاظ‌ها جزو مصالح ساختمانی و عناصر معماری هستند که می‌توانند تا حد زیادی در امنیت خانه‌ها مؤثر باشند. حفاظ‌ها به دو شکل «بوته‌ای» و «شاخ گوزنی» است
حفاظ_آهنی_دیوار
حفاظ_آهنی_دیوار